New rainwater tank for a Primary School in Tanzania

HJÄLP ÖVER 1300 ELEVER ATT FÅ DRICKSVATTEN (English below)
Swisha till 1230737908
Under torrperioderna har Rukole Primary School i Tanzania inget vatten alls. Deras nuvarande trasiga regnvattentankar rymmer inte den mängd vatten som behövs för mer än 1300 elever. Dagligen är ca 400 elever sjuka och under 2018 har 3 elever gått bort. Tre personer från Ingenjörer utan gränser är på plats och jobbar på skolan dagligen. En ny fungerande vattentank skulle göra det möjligt för fler elever att fortsätta gå i skolan.

Picture1.png
water.png

 

50 kr motsvarar en kostnad för att förse en elev med rent vatten varje dag under hela sin skolgång.

Varför skänka pengar till projekt:
- pengarna går direkt till byggnationen, inga mellanhänder
- Du stödjer lokal arbetskraft
- Ingenjörer utan gränser är på plats hela tiden och kommer dokumentera och se till att byggnationen går som planerat

Alla summor tas tacksamt emot. Du gör skillnad!
Swish: 1230737908

primary school.jpg

New rainwater tank for a Primary school in Tanzania

HELP OVER 1300 STUDENTS TO GET DRINKING WATER
During the dry season, Rukole Primary School in Tanzania does not have any water at all. Their existing rainwater tanks are broken and too small to provide the over 1300 students with drinking water. Every day around 400 students are sick, and three students have passed away during 2018. Three volunteers from Engineers Without Borders Sweden are currently working at the school daily. A new water tank would enable more students to go to school.

50 SEK would pay for one student's clean drinking water use for his or her whole school period.

Why you should support this specific project: 
- the money goes directly to the construction of the tank (all work is voluntary) 
- You support local workforce
- Engineers Without Borders Sweden will be here to document and ensure that everything goes as planned

Every donation is appreciated. You can make a difference!
Swish: 1230737908

Greetings from the Nomination Committee

The annual meeting the 14th of April is approaching and we in the nomination committee have therefore begun our work. At the annual meeting, the nomination committee presents a proposal for next year's steering committee, that the annual meeting can choose. The nomination committee this year consists of Malin Strand, Lukas Leander and Hannes Kuusisto.

Until 28 February, we welcome members' nominations. We will use these in our process to form our proposal for the steering committee 2018/19.

Please send your nominations by mail to malin.strand@ingenjorerutangranser.se

Engineers Without Borders is growing and we are now recruiting a Secretary-General

Apply for the position HERE

Engineers Without Borders is growing and we are now recruiting a Secretary General - a newly established role. We are a relatively young organization that has grown rapidly in recent years, almost entirely based on volunteer work. We now need someone who can lead and develop our organization in a professional manner. As the role is newly established, there are great opportunities to develop it based on one’s own intentions. The Secretary-General reports to the Steering Group (Board). In addition to leading and developing the organization, we want the Secretary-General to participate actively in our work regarding international projects.

Apart from sharing the values of Engineers Without Borders, we believe that in order to take the role of Secretary General you:

  • have some experience of similar tasks, especially from work in a non-profit organization
  • have knowledge and experience of international volunteer work
  • have the ability to develop an organization
  • can communicate and take on the role of being Engineers Without Borders’ voice externally and internally
  • can lead and develop others

We estimate that the role of Secretary-General is about ½ time. Location is flexible.

Questions related to the position are answered by Caroline Bastholm (caroline.bastholm@ingenjorerutangranser.se, 070-231 96 02) or
Jan Byfors (jan.byfors@ingenjorerutangranser.se, 070-575 64 37)

Interested? Apply HERE before the 20th of February!

Recruitment without borders

recruitment event 1803 1 good quality.png

Engineer to Engineer connects progressive companies with newly arrived engineers and scientists to improve work and social integration. Engineers and scientists can network and exchange experiences with working professionals in Sweden. This project that aims to facilitate the integration of recently arrived engineers and scientists.

Bengt Dahlgren förlänger samarbetet med Ingenjörer utan gränser

Lars Kjellgren-VD Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stina Efraimsson-Marknadskoordinator Bengt Dahlgren samt Amanda Lindén Guiñez och Jan Byfors från Ingenjörer utan gränser.

Lars Kjellgren-VD Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stina Efraimsson-Marknadskoordinator Bengt Dahlgren samt Amanda Lindén Guiñez och Jan Byfors från Ingenjörer utan gränser.

Bengt Dahlgren förlänger nu samarbetet med Ingenjörer utan gränser. Bengt Dahlgrens stödjer och samverkar med Ingenjörer utan gränser dels i form av ekonomiskt bidrag och dels genom att medarbetare deltar praktiskt i olika volontärprojekt. Bengt Dahlgren går nu in med 500,000 över tre år samtidigt som det aktiva deltagandet i projekt fortsätter.

- ”Genom ett fortsatt samarbete vill vi skapa större förutsättningar för föreningen att utöva sin verksamhet. Vi vill också göra det möjligt för våra medarbetare att delta i volontärprojekt och på så vis bidra med vår tekniska kompetens.” säger Agneta Lundén Hjält, Personalchef på Bengt Dahlgren.

Sedan avtalet tecknades 2015 har Bengt Dahlgren ingått i flera spännande projekt. Bland annat i byn Chonyonyo, i Karagwe väster om Victoriasjön i Tanazania där Bengt Dahlgren deltar i det pågående arbetet med att förse invånarna i byn med renare vatten.

- ”Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Bengt Dahlgren ytterligare 3 år som guldpartner till Ingenjörer utan gränser är mycket glädjande. I vårt samarbete hittills har Ingenjörer utan gränser fått tillgång till Bengt Dahlgrens högkvalificerade personal bland annat i vattenrelaterade projekt i Tanzania. Vidare har samarbetet stärkt Ingenjörer utan gränsers interna struktur vilket gjort det möjligt för oss att anta än fler och mer komplicerade uppgifter. Det har varit mycket värdefullt för oss och vi ser fram emot ett lika bra och fruktsamt samarbete de kommande tre åren.” säger Caroline Bastholm, ordförande Ingenjörer utan gränser

Bengt Dahlgren satsar mot att vara ett hållbart företag och samarbetet med Ingenjörer utan gränser ligger helt i linje med denna satsning. Social hållbarhet är en viktig aspekt och det finns en gemensam strävan mot ett samhälle där alla människor lever ett bra liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader.

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Sandvik AB has initiated a long-term collaboration with Engineers Without Borders Sweden

Johan Kerstell, Executive Vice President and Head of Human Resources, Sandvik Group, Jessica Alm, Executive Vice President and Head of Group Communications, Sandvik Group, Jan Byfors, Acting Chariman, Engineers Without Borders Sweden, and Albin Thureson, Member of the Board, Engineers Without Borders Sweden

Johan Kerstell, Executive Vice President and Head of Human Resources, Sandvik Group, Jessica Alm, Executive Vice President and Head of Group Communications, Sandvik Group, Jan Byfors, Acting Chariman, Engineers Without Borders Sweden, and Albin Thureson, Member of the Board, Engineers Without Borders Sweden

Sandvik AB has initiated a long-term collaboration with Engineers Without Borders, Sweden, with the intention of contributing technical know-how, project management and international experience to the organization’s voluntary activities in Sweden and in developing countries.