New rainwater tank for a Primary School in Tanzania

HJÄLP ÖVER 1300 ELEVER ATT FÅ DRICKSVATTEN (English below)
Swisha till 1230737908
Under torrperioderna har Rukole Primary School i Tanzania inget vatten alls. Deras nuvarande trasiga regnvattentankar rymmer inte den mängd vatten som behövs för mer än 1300 elever. Dagligen är ca 400 elever sjuka och under 2018 har 3 elever gått bort. Tre personer från Ingenjörer utan gränser är på plats och jobbar på skolan dagligen. En ny fungerande vattentank skulle göra det möjligt för fler elever att fortsätta gå i skolan.

Picture1.png
water.png

 

50 kr motsvarar en kostnad för att förse en elev med rent vatten varje dag under hela sin skolgång.

Varför skänka pengar till projekt:
- pengarna går direkt till byggnationen, inga mellanhänder
- Du stödjer lokal arbetskraft
- Ingenjörer utan gränser är på plats hela tiden och kommer dokumentera och se till att byggnationen går som planerat

Alla summor tas tacksamt emot. Du gör skillnad!
Swish: 1230737908

primary school.jpg

New rainwater tank for a Primary school in Tanzania

HELP OVER 1300 STUDENTS TO GET DRINKING WATER
During the dry season, Rukole Primary School in Tanzania does not have any water at all. Their existing rainwater tanks are broken and too small to provide the over 1300 students with drinking water. Every day around 400 students are sick, and three students have passed away during 2018. Three volunteers from Engineers Without Borders Sweden are currently working at the school daily. A new water tank would enable more students to go to school.

50 SEK would pay for one student's clean drinking water use for his or her whole school period.

Why you should support this specific project: 
- the money goes directly to the construction of the tank (all work is voluntary) 
- You support local workforce
- Engineers Without Borders Sweden will be here to document and ensure that everything goes as planned

Every donation is appreciated. You can make a difference!
Swish: 1230737908