Engineers Without Borders is growing and we are now recruiting a Secretary-General

Apply for the position HERE

Engineers Without Borders is growing and we are now recruiting a Secretary General - a newly established role. We are a relatively young organization that has grown rapidly in recent years, almost entirely based on volunteer work. We now need someone who can lead and develop our organization in a professional manner. As the role is newly established, there are great opportunities to develop it based on one’s own intentions. The Secretary-General reports to the Steering Group (Board). In addition to leading and developing the organization, we want the Secretary-General to participate actively in our work regarding international projects.

Apart from sharing the values of Engineers Without Borders, we believe that in order to take the role of Secretary General you:

  • have some experience of similar tasks, especially from work in a non-profit organization
  • have knowledge and experience of international volunteer work
  • have the ability to develop an organization
  • can communicate and take on the role of being Engineers Without Borders’ voice externally and internally
  • can lead and develop others

We estimate that the role of Secretary-General is about ½ time. Location is flexible.

Questions related to the position are answered by Caroline Bastholm (caroline.bastholm@ingenjorerutangranser.se, 070-231 96 02) or
Jan Byfors (jan.byfors@ingenjorerutangranser.se, 070-575 64 37)

Interested? Apply HERE before the 20th of February!

Recruitment without borders

recruitment event 1803 1 good quality.png

Engineer to Engineer connects progressive companies with newly arrived engineers and scientists to improve work and social integration. Engineers and scientists can network and exchange experiences with working professionals in Sweden. This project that aims to facilitate the integration of recently arrived engineers and scientists.

Bengt Dahlgren förlänger samarbetet med Ingenjörer utan gränser

Lars Kjellgren-VD Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stina Efraimsson-Marknadskoordinator Bengt Dahlgren samt Amanda Lindén Guiñez och Jan Byfors från Ingenjörer utan gränser.

Lars Kjellgren-VD Bengt Dahlgren Stockholm AB, Stina Efraimsson-Marknadskoordinator Bengt Dahlgren samt Amanda Lindén Guiñez och Jan Byfors från Ingenjörer utan gränser.

Bengt Dahlgren förlänger nu samarbetet med Ingenjörer utan gränser. Bengt Dahlgrens stödjer och samverkar med Ingenjörer utan gränser dels i form av ekonomiskt bidrag och dels genom att medarbetare deltar praktiskt i olika volontärprojekt. Bengt Dahlgren går nu in med 500,000 över tre år samtidigt som det aktiva deltagandet i projekt fortsätter.

- ”Genom ett fortsatt samarbete vill vi skapa större förutsättningar för föreningen att utöva sin verksamhet. Vi vill också göra det möjligt för våra medarbetare att delta i volontärprojekt och på så vis bidra med vår tekniska kompetens.” säger Agneta Lundén Hjält, Personalchef på Bengt Dahlgren.

Sedan avtalet tecknades 2015 har Bengt Dahlgren ingått i flera spännande projekt. Bland annat i byn Chonyonyo, i Karagwe väster om Victoriasjön i Tanazania där Bengt Dahlgren deltar i det pågående arbetet med att förse invånarna i byn med renare vatten.

- ”Att vi nu fortsätter vårt samarbete med Bengt Dahlgren ytterligare 3 år som guldpartner till Ingenjörer utan gränser är mycket glädjande. I vårt samarbete hittills har Ingenjörer utan gränser fått tillgång till Bengt Dahlgrens högkvalificerade personal bland annat i vattenrelaterade projekt i Tanzania. Vidare har samarbetet stärkt Ingenjörer utan gränsers interna struktur vilket gjort det möjligt för oss att anta än fler och mer komplicerade uppgifter. Det har varit mycket värdefullt för oss och vi ser fram emot ett lika bra och fruktsamt samarbete de kommande tre åren.” säger Caroline Bastholm, ordförande Ingenjörer utan gränser

Bengt Dahlgren satsar mot att vara ett hållbart företag och samarbetet med Ingenjörer utan gränser ligger helt i linje med denna satsning. Social hållbarhet är en viktig aspekt och det finns en gemensam strävan mot ett samhälle där alla människor lever ett bra liv med god hälsa, utan orättvisa skillnader.

Fakta Bengt Dahlgren
Bengt Dahlgren är ett av Sveriges ledande teknikkonsultföretag inom VVS, Energi & Miljö, Styr & Övervakning, Brand & Risk samt Teknisk Förvaltning.

Sandvik AB has initiated a long-term collaboration with Engineers Without Borders Sweden

Johan Kerstell, Executive Vice President and Head of Human Resources, Sandvik Group, Jessica Alm, Executive Vice President and Head of Group Communications, Sandvik Group, Jan Byfors, Acting Chariman, Engineers Without Borders Sweden, and Albin Thureson, Member of the Board, Engineers Without Borders Sweden

Johan Kerstell, Executive Vice President and Head of Human Resources, Sandvik Group, Jessica Alm, Executive Vice President and Head of Group Communications, Sandvik Group, Jan Byfors, Acting Chariman, Engineers Without Borders Sweden, and Albin Thureson, Member of the Board, Engineers Without Borders Sweden

Sandvik AB has initiated a long-term collaboration with Engineers Without Borders, Sweden, with the intention of contributing technical know-how, project management and international experience to the organization’s voluntary activities in Sweden and in developing countries.